Category: Top1

Во Македонија е дозволено ГМО храна со закон уште од `98 – но сепак тврдат немало ГМО храна

Во Македонија е дозволено ГМО храна со закон уште од `98 – но сепак тврдат немало ГМО храна

Нема храна со ГМО, нема ниту такви посеви, уверуваат надлежните од Агенцијата за храна, но од Министерството за животна средина признаваат дека Законот за ГМО од 2008 година с` уште не се спроведува целосно. Според овој закон ГМО храна и семиња се дозволени во Македонија но мора претходно да се добие дозвола и да се […]