Archive for January, 2014

Поради ГМО зголемени болестите поврзани со храната

Поради ГМО зголемени болестите поврзани со храната

Истражувањата покажуваат дека болестите поврзани со храната пораснаа од два на десет пати во периодот од 1994 до 1999 година, кога започнала комерцијализацијата на генетски модифицираните организми. Бидејќи ефектите од истражувањата за човечкото здравје не се спроведени доволно долго, не може со голема прецизност да се каже до кој степен ГМО храната може да биде […]