Post Tagged with: "top1"

Што е генетски модифицирана храна (ГМО) – и зошто треба да сте преплашени (Видео)

Што е генетски модифицирана храна (ГМО) – и зошто треба да сте преплашени (Видео)

Што се тоа генетски модифицирани организми? Тоа се организми чиишто генетски материјал е променет меѓутоа, не природно, преку процесите на размножување. Што е генетски модифицирана храна? Оваа храна се добива со вметнување на генетски материјал од еден вид на друг вид, преку генетски инженеринг. Со тоа се овозможува пренесување на една карактеристика од еден на […]